Blue Flower

Fyrir kaupendur fasteigna

Tilgangur ástandsskoðun/söluskoðun  og  skýrslu/minnisblaðs,  er að minnka áhættu á málaferlum og að    aðilar sem koma að fasteignaviðskiptum verði ekki fyrir tjóni. 

Takmark söluskoðunar er  draga fram galla/skemmd sem almenningi gæti auðveldlega yfirsést. 

Áríðandi er að þegar tilboð er gert í fasteign, skal gera það með fyrirvara um ástandsskoðun. Hægt er að nota svona skýrslu, til að ná fram lækkun á söluverði eigna eða í samningum með því  að láta kostnaðarmeta galla.

 

Hægt er að panta skoðun,   senda tölvupóst á This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Verðskrá

Framkvæmd 

Söluskoðun er framkvæmt eftir ákveðnu ferli eða gátlista.  Farið er um eignina að utan og innan   hér er um sjónskoðun að ræða.  Markmið skoðunar er a finna það sem gæti talist galli eða skemmd í húseigninni.

 

Notuð  er hitamyndavél og rakamælar við skoðunina. Er það innifalið í verðinu.

Ef grunur  um myglu kemur upp við skoðun, er  gert  viðvart, og ráðgjöf um hvað skal gera.

 

Niðurstöður

Hægt er að fá minnisblað (eitt A4) með því helsta er varðar eignina eða það sem kaupandi biður um.

Skoðunarskýrsla er mun nákvæmari og leitast við að kalla fram öll atriði er varða eignina.

Hvorutveggja er sent á verkkaupa í tölvupósti að skoðun lokinni 

 

 

Matsmaður

Matsmaður  er menntaður  sérfræðingur í viðhaldsþörf  húseigna. Matsmaður er meðlimur í Matsmannafélagi Íslands,  og eru aðferðir og gæðakröfur hans , miðaðar við þær kröfur og aðferðir sem  félagið viðurkennir.

Einnig er byggt á því  sem kennt er við Háskólann í Reykjavík og Háskóla Ísland í matsfræði/matstækni.

Þar byggir námið á aðferðum og reynslu meðlima í Matsmannafélagi Íslands. Sjá http://www.mfi.is

Matsmaður er Davíð Karl Andrésson löggiltur húsasmíðameistari og matsfræðingur dpl.

 

Hægt er að biðja um, viðbót við skýrsluna. (Sanngjarnt verð ef um framhald á sölu skýrslu er að ræða).

·            Kostnaðarmat á því viðhaldi sem þarf að gera samkvæmt skoðuninni. 

·            Hægt er að biðja um Hitamyndatöku til að skoða daggarmörk innanhúss svo og einangrun hússins. 

·            Eins að biðja um  tækja og  efnis-rannsóknir, halla og hæðamælingar á byggingarhlutum. 

·            Gerum úttekt á hvaða byggingarstigi hús eru, samkvæmt staðli, íst 51:2001.  

·             Skoðun / úttekt samkvæmt byggingarreglugerð 112/2012. og eldri reglugerð.